AUTOMATIZUOTOS LODŽIJOS

UAB „Mobvita“ vykdo automatizuotą biohumuso (vermikomposto) gamybą. Iš mėsinių galvijų augintojų bendrovė perka  „maistą sliekams“ – iš kraikinio galvijų mėšlo, šiaudų likučių,  šienainio pagamintą kompostą. Kokybiškas kompostas garantuoja aukštą galutinio produkto –biohumuso (vermikomposto) kokybę.

Sliekams lodžijose  pašerti naudojamas unikalus bendrovės  sukonstruotas gaminys  šėrykla –dozatorius. Automatizuotos lodžijos ilgis 35 m, plotis 1,5 m, aukštis 0,6 m. Per vienus metus, prisilaikant technologinių parametrų (drėgmė, temperatūra, pašaro priedai) iš vienos lodžijos  galima gauti iki 150 t kokybiško vermikomposto.

UAB „Mobvita“ pasiruošusi bendradarbiauti įrengiant automatizuotas lodžijas su pilnu technologiniu aptarnavimu , konsultavimu ir priežiūra.